Školení BOZP a PO


Školení BOZP a PO (požární ochrany , bezpečnost práce) jsou povinná školení pro všechny fyzické a právnické osoby, které provozují činnost vyznačující se zvýšeným nebezpečím úrazu na pracovišti. Firma je povinna zajistit pravidelné školení bozp a po pro všechny své zaměstnance.

Moderní školení BOZP a PO online

Moderní školení BOZP a PO online šetří čas i peníze. Díky online systémům můžete nechat nyní proškolit své zaměstnance téměř okamžitě bez nutnosti volání externího školitele. Online školení mají nesporné výhody z hlediska finanční náročnosti. Nemusíte rezervovat místnost, občerstvení, lektory, stačí několik kliků a okamžitě máte přístup do kurzu, který je ukončen závěrečným testem znalostí v oblasti BOZP a PO.

On-line školení BOZP a PO plně nahrazuje klasické prezentační školení zaměstnanců.

Výhody on-line školení BOZP A PO

  • školení v prostředí, které Vám nejvíce vyhovuje
  • školení  můžete provádět, až když budete mít čas
  • možnost opakování testů
  • automatické hlídání termínů pro opakování školení
  • okamžité školení BOZP a PO pro nového zaměstnance
  • šetří náklady